Voor de opvang
en begeleiding van jonge moeders...

Onze droom

Onze droom is grotendeels realiteit geworden. Vanaf 2021 zijn we enthousiast van start gegaan en inmiddels is er vanuit onze stichting Choice4Life een tijdelijke opvanglocatie waar wij opvang bieden aan zwangere tieners en jongvolwassen vrouwen bieden die door moeilijke thuissituaties niet in hun vertrouwde omgeving kunnen bevallen en voor hun kind zorgen.

Wij geloven dat het ontzettend belangrijk is om als ouder(s) en kind een goede start te maken. Daarom bieden wij tijdelijk de ruimte voor de ouder(s) om na de bevalling in balans te komen, tot zichzelf te komen en de tijd om te wennen aan de nieuwe situatie.

Onze visie

Het opvoeden en liefhebben van kinderen is niet bepaald een eenvoudige taak die je “even doet zoals je zelf ervaren of geleerd hebt”. Elk kind is uniek en in die zin de opvoeding daarvan ook. Het opvoeden van elk kind zou dus in principe een unieke ervaring moeten zijn. Het is in elk geval een verantwoordelijke opdracht om het zo passend en goed mogelijk te doen, naar vermogen, met de beste inzet. Op jonge leeftijd komt daar echter ook nog bij de vormende fase van de eigen identiteit, bijstellen van verwachtingen, ambities en perspectief, maken van eigen keuzes. Daar hebben de jonge ouders een extra ondersteuning nodig.

Onze visie op het leven is gebaseerd op vier kernprincipes

  • Wij geloven dat ieder mens uniek is;
  • Wij geloven dat iedereen nieuwe kansen verdient;
  • Wij geloven dat mensen eigen keuzes kunnen maken;
  • Wij geloven dat het leven in vrijheid bepaald wordt door grenzen.

Op basis van deze vier uitgangspunten vinden wij ook dat het ongeboren leven beschermd moet worden wanneer daarvoor gekozen wordt.  Jonge ouders verdienen de ruimte verdienen om zelf te kiezen om het nieuwe leven geboren te laten worden en dat die keuze ook nieuwe ruimte, nieuwe grenzen nodig heeft.

Het ontvangen van het nieuwe leven brengt een stormachtige periode op gang waarbinnen nieuwe beslissingen weer leiden tot nieuwe situaties. Daarin is begeleiding en ondersteuning vanuit coachend opzicht een belangrijke factor voor succes.

Een inhoudelijke sfeerimpressie

Ga met je muis over de onderstaande foto’s en ontdek ons verhaal.

Stichting Choice 4 Life is een kleinschalige zorgorganisatie gelokaliseerd aan de rand van Ede op het prachtige platteland. Het is een initiatief van Pieter en Mirjam van Dijk. Daarnaast is er een klein team van vaste medewerkers, freelancers en vrijwilligers.

Op het Edese platteland

De stichting specialiseert zich in opvang en begeleiding van jonge moeders (en de vaders). Pieter en Mirjam vormen directie-bestuur en zij leggen verantwoording af aan de Raad van Toezicht.

hebben wij een opvanghuis

Stichting Choice 4 Life biedt tijdelijke opvang aan voor zwangere tieners en jongvolwassen vrouwen die door moeilijke thuissituaties niet in hun vertrouwde omgeving kunnen bevallen en voor hun kind zorgen.

waar je in alle rust

De stichting heeft sinds 2019 het keurmerk van Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector (HKZ) voor kleine organisaties.

Zorg en liefde ontvangt

Wij geloven dat het ontzettend belangrijk is om als ouder(s) en kind een goede start te maken. Daarom bieden wij tijdelijk de ruimte voor de ouder(s) om na de bevalling in balans te komen, tot zichzelf te komen en de tijd om te wennen aan de nieuwe situatie.

Een veilige plaats

Met het motto ‘laat het normale leven zegevieren’ willen wij uitdrukken op welke manier uitvoering van activiteiten en de realisatie van de doelstellingen wordt gegeven.

Met alle voorzieningen

Door te werken met gastgezinnen leer je van elkaar en doe je tegelijkertijd praktische vaardigheden op zoals bijvoorbeeld het doen van de was. Er komen echter ook zaken naar voren zoals: wat zijn je talenten en valkuilen en hoe maak je je keuzes?

en vakkundige begeleiding

We werken niet alleen samen met de moeder zelf maar ook met haar ouders of voogd. Door voortgang te rapporteren en te delen blijven de belangen van alle betrokkenen in balans. Indien nodig wordt ook samengewerkt met jeugdbescherming en andere hulpverleningsinstanties.

voor jou en je baby

Stichting Choice 4 Life werkt binnen de regio Ede samen met verschillende zorgpartijen. Zo is de stichting onderaannemer van Pactum Jeugdzorg als zorgboerderij. Voor de geestelijke gezondheidszorg is zij onderaannemer van GGZ-instelling Eleos.

Een zorgboerderij

De doelstelling van de stichting is: een goede start voor een jonge moeder en haar kind in de maatschappij. We ondersteunen en adviseren in het vinden van werk of een opleiding, zodat de moeders uiteindelijk zelfstandig een bestaan kunnen opbouwen.

waar we werken

Het werken met dieren heeft veel voordelen omdat dieren goed stemmingen kunnen aanvoelen en vaak zelfs meevoelen, zonder enige vorm van oordeel en dat doet vaak veel goed.

met prachtige paarden

Een bevalling en alles wat er bij komt kijken is vaak heel turbulent en stressvol. Om alles goed te verwerken is stilstaan bij je gevoelens erg belangrijk. Het werken met paarden kan daarbij goed helpen.

die jou aanvoelen

De opvang bij Choice 4 Life duurt net zolang tot de opgestelde doelen voldoende bereikt zijn. Doorgaans is dat tussen de 12 en 24 maanden. Choice 4 Life is dus geen kraamhotel of een opvang voor een kortdurend verblijf.

wij gaan samen met jou

Wij vinden het belangrijk dat de moeders reflecteren op de gebeurtenissen tijdens het traject en bij terugkerende zaken kunnen terug lezen over hoe het ze destijds hebben aangepakt. De jonge moeders houden daarom een lifebook bij.

plannen maken

Indien het mogelijk is, wordt er ook contact onderhouden met de vaders. We begeleiden de vaders in het partner zijn en het vormen van een gezin. We verwachten wel dat de vaders betrokken zijn, openstaan voor begeleiding en begrip hebben voor het feit dat wij alleen de moeders opvangen.

zodat oude situaties

Als het traject bij ons ten einde is, kunnen de meeste jonge moeders zelfstandig verder. Sommige hebben echter nog wat extra begeleiding nodig bij het zelfstandig worden en kunnen hierbij krijgen van collega’s in het maatschappelijk werk. Het doel blijft echter altijd een volledig zelfstandig bestaan op te bouwen.

weer mooi worden