Word vriend

Onze visie op goede en betaalbare zorg voor jongeren is erop gebaseerd dat de gastgezinnen niet van hun inkomen afhankelijk zijn van de zorg aan jongeren. Door een eigen basisinkomen te verwerven uit werk, ontstaat er in de basis een onafhankelijkheid qua financiën. Hierdoor is er de nodige vrijheid om op de juiste manier te komen tot een plaatsing (we vullen uiteindelijk niet alleen  bedden).

De jongeren die wel recht op een beurs, kinderbijslag indicatie of andere voorzieningen van de overheid, vragen wij om een bijdrage. Sommige jonge moeders krijgen echter geen indicatie en daardoor ook geen recht op vanuit de overheid gefinancierde ondersteuning of opvang. Hierdoor moet een groot deel van de opvang betaald worden uit giften, diensten in natura of diensten pro deo.  Alle giften komen volledig ten goede aan wat de jongeren nodig hebben.

Choice4Life kan niet zonder een betrokken achterban: voor geestelijke en mentale ondersteuning, voor werk door vrijwilligers en door materiële ondersteuning.

Daarom zoeken wij ‘vrienden voor het leven’. Wij zoeken u!

Donatieformulier

Wij geven u graag de gelegenheid om met ons werk verbonden te zijn door een financiële gift of door inzet van uw professie. Als particulier, geloofsgemeenschap, bedrijf of instelling. We zijn door de belastingdienst aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Giften aan Stichting Choice 4 Life zijn onder voorwaarden aftrekbaar van de belasting. Sponsors voor financiële ondersteuning kunnen zich hieronder aanmelden:

Mocht u zelf een gift over willen maken, gebruik dan de volgende bankrekeningnummers:

IBAN: NL22 RABO 0396 3122 68
voor ondersteuning van de algemene activiteiten.

IBAN: NL29 RABO 0311 1145 20
voor financiële ondersteuning van de jonge moeders/vaders.