Onze werkwijze

De gastgezinnen bij Choice 4 Life werken met de presentiemethode. Deze methode, ontwikkeld door Andries Baart, hoogleraar praktische theologie, wordt al jaren ingezet binnen de jeugdzorg en heeft zich inmiddels bewezen. De definitie van presentie is als volgt:

Een praktijk waarbij de zorggever zich aandachtig en toegewijd op de ander betrekt, zo leert zien wat er bij die ander op het spel staat – van verlangens tot angst – en die in aansluiting dáárbij gaat begrijpen wat er in de desbetreffende situatie gedaan zou kunnen worden en wie h/zij daarbij voor de ander kan zijn. Wat gedaan kan worden, wordt dan ook gedaan. Een manier van doen, die slechts verwezenlijkt kan worden met gevoel voor subtiliteit, vakmanschap, met praktische wijsheid en liefdevolle trouw.’

(https://www.presentie.nl/algemeen/wat-is-presentie/)

Gastgezinnen

Alleen door de jonge moeders en hun kinderen op te vangen in gastgezinnen, kunnen wij werken aan de relatie met de moeders. We gaan zo onbevangen mogelijk te werk: we leren deze moeders kennen, zonder gelijk in beleid of protocollen te denken. Zo kunnen we ontdekken waar de talenten en valkuilen liggen en op zoek gaan naar oplossingen. Hierbij proberen ons niet te laten beperken vanwege politieke eisen, financiële overwegingen of vast te blijven in een bepaalde methodiek of theorie. We trekken noch onze handen ervan af als er iets misgaat wat niet past in onze eigen visie, maar gaan opnieuw in gesprek. Daarnaast proberen in zorg en begeleiding ons tempo aan te passen aan dat van de zorgvrager. Zo bieden we begeleiding op maat, in het juiste tempo en op de momenten dat de zorgvrager het echt nodig heeft.