ANBI

Stichting Choice 4 Life is door de Belastingdienst aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Giften aan Stichting Choice 4 Life zijn onder voorwaarden aftrekbaar van de belasting. Deze voorwaarden zijn voor ons niet anders dan anders, maar afhankelijk van uw situatie. Informeer daarover bij uw belastingadviseur, of neem contact op met ons.

Verantwoording:
Stichting Choice 4 Life, ook wel aangeduid als stichting C4L. Opgericht op 5 juli 2012. Ingeschreven in de Kamer van Koophandel Centraal Gelderland d.d. 6 juli 2012 onder nummer 55641881.

RSIN: 851798640.

SBI code 879011: Jeugdzorg met verblijfsaccommodatie, voor het bieden van verantwoorde zorg.

Directeur-bestuurders:
P. van Dijk
M. van Dijk – van der Valk

Correspondentie gegevens:
Stichting Choice 4 Life
Postbus 437
6710 BK Ede

Inhoudelijke verantwoording:
De jaarverslagen geven een beeld van de uitgevoerde activiteiten. Een jaarverslag begint met de opstelling van de visie en de missie van de stichting.

Meerjarenbeleid:
De stichting C4L is in de periode van 2010-2012 met beleid ontwikkeld en stapsgewijs gerealiseerd. Deze stappen komen terug in het meerjarenbeleid van 2012-2015. In 2015 wordt een nieuw meerjarenbeleid opgesteld, op basis van voortschrijdend inzicht en bestuurlijke evaluatie. Op basis van voortgangsbesprekingen is bij aanvang 2014 een aantal uitgangspunten geformuleerd met doelstellingen op de middellange termijn.